Anketni vprašalnik

 

Izdelava anketnega vprašalnika je kompleksen proces. Poglejte si, kako pravilno izdelati anketni vprašalnik: